DISKUSIA BIH, Klimatická zmena | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA BIH, Klimatická zmenaDISKUSIA BIH, téma: "Klimatická zmena, hrozba 21. storočia alebo propaganda?" p.ú: L. Motl /CZ/, M. Lapin


  • 1. časť
  • 2. časť
  • 3. časť
  • 4. časť
  • 5. časť
  • 6. časť
  • 7. časť

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie