DISKUSIA BIH, Cirkvi na Slovensku | zastupitelstvo.sk

DISKUSIA BIH, Cirkvi na SlovenskuCirkvi na Slovensku: Morálne a politické aspekty dnes, p.ú: K. Moravčík /katol. kňaz/, J. Filo /prodekan evanjelickej bohosloveckej fakulty/ a F. Novosad /BISLA/


  • ÚVOD /F. Novosad/
  • MORAVČÍK: Byť sudcom spoločnosti, nie je ľahké
  • FILO: Ľudia z kresťanských cirkví je vdačná za dar slobody
  • MORAVČÍK: Naša spoločnosť rastie ako tolerantná spoločnosť
  • FILO:
  • MORAVČÍK:
  • FILO:
  • MORAVČÍK:
  • FILO:
  • DISKUSIA

.. Späť / Vyššie
Kategórie / Archív videií:
.. Späť / Vyššie