NESPUSTIL SA LIVE STREAM? Povolte si flash:

Návod PRE CHROME:
kliknite si lavym tlacitkom na pismeno "i" umiestnene pred url adresou a v nastaveniach si povolte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestneny nizsie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC))

Pri mobiloch stac kliknut na link umiestneny nizsie

PRE VIDEO ARCHIV KLIKNITE NA IKONU PLAY

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Banská Bystrica


Časti záznamu vo FLASH-i :

B. Bystrica MsZ

 

1. až 3. bod Program zasadnutia

   
 

4. bod Zánik poslaneckého mandátu a vzhlásenie náhradníka za poslanca

   
 

5. bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

   
 

6. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

   
 

7. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

   
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …... o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

   
 

9. bod Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Mesta Banská Bystrica

   
 

10. bod Návrh Štatútu Výborov v mestských častiach a občianskych rád v meste Banská Bystrica

   
 

10. bod Pokračovanie

   
 

11. bod Návrh na prevod akcií BPM s.r.o. v MBB a.s. do vlastníctva Mesta Banská Bystrica

   
 

12. bod Návrh na prevod akcií BMP

   
 

13. bod Slovo pre verejnost

   
 

14. bod Monitoring a vyhodnotenie realizácie koncepcie rozvoja školstva v BB

   
 

15. bod Návrh na vyhlásenie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta B. bystrica

   
 

16. bod Štatút participatívneho rozpočtu

   
 

17. bod Info-správa o príležitosti kreatívneho rozvoja mesta

   
 

18. bod Návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva

   
 

18. bod Pokračovanie

   
 

19. bod Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona

   
 

20. bod Správa hl. kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly

   
 

21. a 22. bod Správa hl. kontrolóra

   
 

23. bod Kontrola vybavovania sťažností

   
 

24. bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov

   
 

25. bod Interpelácie

   
 

26. bod Diskusia

   
 

26. bod Diskusia pokračovanie

   




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie / Archív videií:
© infonet.tv    
 
Web Statistics